New Business Representative

Aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí v segmentoch ofsetovej a digitálnej tlače, prezentácia spoločnosti pred potenciálnymi klientmi, tvorba nových a zlepšovanie existujúcich obchodných vzťahov.