Viac ako dvadsať rokov skúseností

Naša spoločnosť sa už viac ako 20 rokov sústreďuje na zabezpečovanie kompletného printového servisu, DTP prác, výroby grafických podkladov a s tým súvisiace zabezpečovanie reklamného priestoru. Vo vlastnej réžií s vlastným strojovým parkom zabezpečujeme našim klientom tlač, výrobu a distribúciu všetkých propagačných materiálov v požadovanej kvalite a rýchlosti. Medzi naše preferované produkty patrí napríklad tlač letákov, plagátov, katalógov, časopisov, publikácii ako aj propagačných bannerov, tabúľ,  citylightov a všetkých ostatných druhov tlačovín.