Asistentka predaja

Kompletná starostlivosť o zákazníkov a asistencia manažmentu a nadriadeným pracovníkom. Organizovanie a príprava podkladov na obchodné stretnutia s klientmi.