Vianočná nádielka šťastia a pohody od DOLIS GOEN!

Celé osadenstvo polygraficko-produkčnej spoločnosti DOLIS GOEN vám ďakuje za spoluprácu v práve sa končiacom roku 2021. Uplynulé obdobie nebolo ľahké, o to viac si vážime priazeň a lojalitu našich klientov, obchodných partnerov a spolupracovníkov. 

Prajeme vám a vašim blízkym pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny a priateľov. A samozrejme všetkým želáme štedrú Vianočnú nádielku 🙂 

Veľa zdravia nám všetkým! 

A už teraz sa tešíme na spoločné výzvy v roku 2022! 

Vianočná nádielka od DOLIS GOEN

Vianočná nádielka šťastia a pohody od DOLIS GOEN 🙂